Thursday, June 19, 1997

關淑怡久休後首次露面談《春光乍洩》Cut戲事件 18.06.1997

[蘋果日報]

休息了半年的關淑怡終於正式露面,前晚她到商台《係咪玩野》節目接受訪問,大批記者聞風而至,豈料Shirley(關之洋名)一到達商台即急忙跑進直播室,並躲在節目主持人黃偉文背後。及後,Shirley仍只允許記者拍照,始終不肯接受記者訪問。
在節目中,Shirley談到在電影《春光乍洩》中,全部戲分被刪減的感受。

Shirley表現得毫不介意地說:「最初我諗住幫朋友拍呢部戲,所以無簽任何合約,初頭話只係去阿根廷兩個星期,結果留結果留左兩個月。王家衛既根本冇劇本,所以朋友問我係咪做人老婆,我真係唔知,但作為演員,我預左會畀人Cut(刪除)戲。」

不過,Shirley最不甘心的,就是當初與她接洽拍攝《春》片的人,直至目前仍沒有向她作出任何交代。

Shirley帶點怒氣地說:「佢(指接洽人)只係同我朋友講過,叫我朋友轉達俾我知刪戲事;我個朋友又唔係我經理人或者助手,於是叫佢直接同我講,但係由始至終,都冇人當面話畀我聽發生乜事。」

No comments: