Sunday, September 19, 2010

關淑怡舞戰俄羅斯男 21.09.2010

關淑怡( Shirley)下月9號會喺澳門威尼斯人金光綜藝館舉行演唱會,都係佢入行二十幾年嚟第一次喺澳門演出。今次演唱會, Shirley除咗會唱出自己嘅經典名曲之外,仲會同俄羅斯男舞蹈員大跳勁舞,問佢會唔會有辣身舞? Shirley話:「乜家啲人淨係鍾意睇辣身舞?我會同呢位舞男跳夜迷宮,你哋自己幻想吓囉!」
【明報專訊】關淑怡 (Shirely)將於10月9日在澳門 威尼斯人金光綜藝館舉行《關淑怡ONE STARRY NIGHT澳門演唱會》,這是Shirely入行20多年首次在澳門演出,有Fans知道她開騷的消息已集體訂票捧場。

今次到澳門演出對Shirely而言有新鮮感,她已十多年沒到過澳門,對上一次的記憶是在黑沙環海灘漫步,但已忘記當時跟誰在一起了。演唱會中,她唱個人的經典歌外,也唱別人的歌,更邀請了一位俄羅斯 的男舞蹈員合作。問會否有辣身舞?她反問是否現在的觀眾皆愛看辣身舞,暫時仍未開始綵排,但屆時她跟對方跳《夜迷宮》,大家要幻想是否會迷倒眾生了。

No comments: