Friday, February 5, 2016

關淑怡拋波搏盡 開騷袋百萬帶仔返美 05.02.2016

[蘋果日報]

關淑怡事事以兒子為重。今年四月的個唱,有指也是為了寶貝仔撲學費而開。據了解,關浚賢除了讀書成績好,還遺傳了媽咪的音樂天分,十二、三歲已懂得彈琴作曲,為了栽培他,關淑怡過去一年密密接騷,儲定學費及生活費,準備今年送兒子到美國讀書。大條道理搵得就搵!去年十二月跟二胡大師王憓孖住開騷的關淑怡,四月紅館再唱,四十九歲拋胸影海報谷宣傳,擺明最後一搏。

「Shirley諗住唱完香港再走多round美加、馬來西亞,巡迴賺一筆,儲多啲彈藥俾個仔去美國讀書。Shirley媽咪上年過咗身,再唔使牽掛老人家,所以佢會陪埋個仔去嗰邊住,一走可能幾年都唔返嚟。由中學到上大學,學費同兩母子生活費條數好襟計,加上大家都睇住佢個仔大,所以一吹雞,好多主辦單位都撐,大家都想幫Shirley搵筆錢,等佢兩母子可以安心喺美國生活。」知情者說。據了解,暫定開兩場的關淑怡已穩袋一球(一百萬)歌酬,而今次參與主辦的更高達十個單位,大家眾志成城,為單身關淑怡撲水。

No comments: