Sunday, January 1, 2006

關淑怡自爆男友係華僑 01.01.2006

蘋果日報

關淑怡自爆男友係華僑

關淑怡有好多次俾記者影到佢有個仔,最近關淑怡接受雜誌訪問,親口講佢個仔同男朋友事,原來佢男朋友係華僑,由朋友介紹,雖然係姊弟戀,但關淑怡都唔介意,重直認未結婚,佢話:「我一齊四年,大家各有各忙,但我唔介意做單身媽咪。」

東方日報

關淑怡至愛男人繼續神祕

No comments: