Saturday, March 10, 2012

關淑怡掌摑麥浚龍 09.03.2012

[蘋果日報]

十年前關淑怡( Shirley)產子後返港,跟剛入行的麥浚龍( Juno)一同光顧某間髮型屋而相識,初出道的 Juno負面報道不絕, Shirley亦有留意:「我有留意佢嘅音樂,好有自己理想。」 Shirley認為正如何超儀也一樣出生富裕家庭,都是靠自己努力做出好音樂,證明不一定靠屋企才能成功。

入行 23年的 Shirley負面新聞不少,早前黃偉文( Wyman)於演唱會踢爆 Shirley以「家中煲湯未熄火」而失場, Shirley解釋是乘機玩 Wyman, Juno為她澄清說:「我約 Shirley咁多次,佢冇甩過底,錄音、宣傳全部都有出現,我絕對唔覺得佢份人飄忽。」 Shirley和 Juno合唱新歌《鎖骨》,她坦言欣賞 Juno的誠意,日前兩人到荒廢軍營拍 MV, Shirley更要掌摑 Juno。

關淑怡與麥浚龍十年前在髮型屋相識。關淑怡掌摑麥浚龍
[明報]

關淑怡(Shirley)與麥浚龍(Juno)合唱新歌《鎖骨》,日前二人為歌曲拍攝MV。MV於荒廢軍營拍攝,Shirley自覺像拍鬼片相當恐怖,找廁所時要工作人員同行。導演要求Shirley掌摑Juno,Shirley跟Juno笑說:「我會狠狠的打下去。」Juno不但全沒怨言,還叫Shirley即管用力掌摑他。


關淑怡(左)與麥浚龍(右)為合唱歌《鎖骨》拍攝MV。關淑怡狠摑Juno
[東方日報]

麥浚龍(Juno)日前與關淑怡(Shirley)為新合唱歌《鎖骨》,到沙頭角軍營拍攝MV,雖然當晚氣溫只有8度,但Shirley仍以低胸裝上陣。Shirley於MV中要狂摑Juno,她笑言:「哈哈!我會狠狠咁打落去!」而Juno為了MV亦犧牲臉蛋,他謂:「唔緊要,你即管大力咁打啦!」非常專業。

首次到軍營拍攝的Shirley表示感到恐怖:「呢個軍營已經荒廢咗一段時間,同埋又凍又落雨,搞到我覺得好恐怖,同工作人員搵洗手間嗰陣,仲覺得個環境好似拍鬼片咁!」

Juno於MV中遭Shirley大力狂摑。

No comments: