Tuesday, April 29, 2008

關淑怡出動私伙宣傳 28.04.2008

[太陽報]

係紅館開騷既關淑怡(Shirley)非常之緊張呢個演唱會,話說前排無㵟邀請冲佢擔任《勁歌金曲》簕表演嘉賓,難得有宣傳簕機會,佢當然唔會放過。當晚佢每唱完一首歌都要返番後台換衫,而且套套都係名牌,相當堦本。

No comments: